ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายภูวเดช อินทรพรหม ท่านประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ประธานในพิธีเปิด และ นายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กล่าวรายงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

..........................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................

 


 

บริจาคโลหิต

 
     
      
บริจาคโลหิต:ในวันนี้ (8 ก.พ.61) คณะผู้บริหาร คณะครู เเละนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีได้พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจ.กาญจนบุรี ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี