วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครตั้งแต้บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับสมัครทุกวันนะคร้าบบบบ!!!!!!!!!!!!! ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วิทยาลัยฯกำหนดวันดำเนินการดังนี้
    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ งานทะเบียน
    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 สอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ /สัมภาษณ์
    วันที 21 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับ ปวช./ปวส.
   และในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 มอบตัวนักเรียน นักศึกษา  สอบถามรายละเอียด ได้ที่ 034-611792

"วิทยาลัยฯ ยังเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทุกวัน นะครับ"

ประกาศผลสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี เขียนโดย Super User 54
สัญญาจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 83
รายงานการอบรมประชุมสัมมนา เขียนโดย Super User 49
คำขอมีบัตรประจำตัว เขียนโดย Super User 54
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ เขียนโดย Super User 50
แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายสายบริหาร เขียนโดย Super User 42
แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายครูยื่นครั้งที่2 เขียนโดย Super User 56
แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายครูยื่นครั้งที่1 เขียนโดย Super User 61
แบบคำร้องขอช่วยปฎิบัติราชการระหว่างสถานศึกษา เขียนโดย Super User 44
แบบขอมีบัตรใหม่ เขียนโดย Super User 118