วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครตั้งแต้บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับสมัครทุกวันนะคร้าบบบบ!!!!!!!!!!!!! ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถาม โทร 034-611792

 "วิทยาลัยฯ ยังเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทุกวัน นะครับ"

แจ้ง ข่าวกิจกรรม/ปฏิทิน กิจกรรมต่างๆ
 - วันศุกร์ ที่  16 มีนาคม 2561 เวลา 08.00น. กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ณ อาคารเอนกประสงค์
 - วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 พิธี รับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยกาอาชีพกาญจนบุรี
 - วันที่ 26-31 มีนาคม 2561 กิจกรรม Fixit Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  ณ อบต.กลอนโด และ อบต.ท่าตระคร้อ
 - วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ณ ลานเอนกประสงค์
 - วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมเข้าค่าย คุณธรรมจริยธรรม ระดับ ปวช.1 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 

วิทยาลัยฯรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. ด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา (คลิก)


 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี เขียนโดย Super User 152
สัญญาจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 185
รายงานการอบรมประชุมสัมมนา เขียนโดย Super User 117
คำขอมีบัตรประจำตัว เขียนโดย Super User 156
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ เขียนโดย Super User 118
แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายสายบริหาร เขียนโดย Super User 108
แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายครูยื่นครั้งที่2 เขียนโดย Super User 147
แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายครูยื่นครั้งที่1 เขียนโดย Super User 136
แบบคำร้องขอช่วยปฎิบัติราชการระหว่างสถานศึกษา เขียนโดย Super User 110
แบบขอมีบัตรใหม่ เขียนโดย Super User 183