วิชาที่สอบ 

1.ทักษะภาษาไทยและการสื่อสาร  2.ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

3.ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 4.ทักษะการจัดการทางงานอาชีพ

การเตรียมหลักฐาน อุปกรณ์

-บัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา  -ปากกาสีน้ำเงิน  ดินสอ 2B  -ยางลบดินสอ


พิธีปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ขอเเสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ไปต่อในระดับภาค:พิธีปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"ประจำปีการศึกษา 2560 การจัดงานในครั้งนี้ การประกวดจะขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. 2560 ซึ่งมีผู้เข้าเเข่งขันได้รับรางวัลทั้งหมดจำนวน 33 ผลงานจากจำนวนสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 303 ผลงาน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีเจ้าภาพได้รับรางวัลจำนวน 14 ผลงาน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี เขียนโดย Super User 17
สัญญาจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 24
รายงานการอบรมประชุมสัมมนา เขียนโดย Super User 24
คำขอมีบัตรประจำตัว เขียนโดย Super User 22
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ เขียนโดย Super User 20
แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายสายบริหาร เขียนโดย Super User 19
แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายครูยื่นครั้งที่2 เขียนโดย Super User 19
แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายครูยื่นครั้งที่1 เขียนโดย Super User 20
แบบคำร้องขอช่วยปฎิบัติราชการระหว่างสถานศึกษา เขียนโดย Super User 20
แบบขอมีบัตรใหม่ เขียนโดย Super User 29