................................................................................................................................

 


 

ตรวจสุขภาพ ประจำการศึกษา 2561

พร้อมทั้งร่างกายเเละจิตใจครับบบ: ในวันนี้ นายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีได้ติดตาม ดูเเลเเละให้กำลังใจกับนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ในโครงการตรวจสุขภาพ ประจำการศึกษา 2561 เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะร่างกายที่ดีของนักเรียน นักศึกษาให้มีความพร้อมด้านร่างกายเเละสู่การเรียนรู้ที่ดี