วิชาที่สอบ 

1.ทักษะภาษาไทยและการสื่อสาร  2.ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

3.ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 4.ทักษะการจัดการทางงานอาชีพ

การเตรียมหลักฐาน อุปกรณ์

-บัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา  -ปากกาสีน้ำเงิน  ดินสอ 2B  -ยางลบดินสอ


พิธีปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ขอเเสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ไปต่อในระดับภาค:พิธีปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"ประจำปีการศึกษา 2560 การจัดงานในครั้งนี้ การประกวดจะขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. 2560 ซึ่งมีผู้เข้าเเข่งขันได้รับรางวัลทั้งหมดจำนวน 33 ผลงานจากจำนวนสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 303 ผลงาน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีเจ้าภาพได้รับรางวัลจำนวน 14 ผลงาน

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่


 

นายภูวเดช อินทรพรหม ประธานกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ การประกวดจะขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. 2560 ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี