วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครตั้งแต้บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับสมัครทุกวันนะคร้าบบบบ!!!!!!!!!!!!! ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถาม โทร 034-611792

 "วิทยาลัยฯ ยังเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทุกวัน นะครับ"


แจ้ง ข่าวกิจกรรม/ปฏิทิน กิจกรรมต่างๆ
 
 - วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมเข้าค่าย คุณธรรมจริยธรรม ระดับ ปวช.1 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 

วิทยาลัยฯรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. ด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา (คลิก)


 

บริจาคโลหิต

 
     
      
บริจาคโลหิต:ในวันนี้ (8 ก.พ.61) คณะผู้บริหาร คณะครู เเละนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีได้พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจ.กาญจนบุรี ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี