................................................................................................................................

 


 

พิธีเปิดศูนย์ Fix it Center ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด