ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายภูวเดช อินทรพรหม ท่านประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ประธานในพิธีเปิด และ นายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กล่าวรายงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

..........................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................

 


 

โครงการพัฒนาจิตและทำบุญใส่บาตรวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีได้จัดโครงการพัฒนาจิตและทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในเช้าวันที่ 28ธันวาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ใหม่