แจ้ง ข่าวกิจกรรม/ปฏิทิน กิจกรรมต่างๆ

 
 
 

โครงการพัฒนาจิตและทำบุญใส่บาตรวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีได้จัดโครงการพัฒนาจิตและทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในเช้าวันที่ 28ธันวาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ใหม่