วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาโควต้า

1.รายชื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2561 คลิก
2.รายชื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2561 คลิก

โครงการพัฒนาจิตและทำบุญใส่บาตรวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีได้จัดโครงการพัฒนาจิตและทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในเช้าวันที่ 28ธันวาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ใหม่