ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายภูวเดช อินทรพรหม ท่านประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ประธานในพิธีเปิด และ นายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กล่าวรายงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

..........................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................

 


 

สิ่งประดิษฐ์รางวัลชนะเลิศระดับภาคกลาง

 

สมหวังดังรอคอยกับ 2 รางวัล:ได้ไปต่อระดับชาติกับ 2รางวัลในการเข้าร่วมเเข่งขันการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปี 2560
👉👉วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศกับผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องดำนาขนาดเล็กเเละรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องดำนาขนาดเล็กเเบบประหยัด ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยผลงานของนักเรียน นักศึกษาสาขางานเครื่องมือกล ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2561ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี