วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครตั้งแต้บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับสมัครทุกวันนะคร้าบบบบ!!!!!!!!!!!!! ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถาม โทร 034-611792

 "วิทยาลัยฯ ยังเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทุกวัน นะครับ"


แจ้ง ข่าวกิจกรรม/ปฏิทิน กิจกรรมต่างๆ
 
 - วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมเข้าค่าย คุณธรรมจริยธรรม ระดับ ปวช.1 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 

วิทยาลัยฯรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. ด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา (คลิก)


 

สถานศึกษาพอเพียงในวันนี้(8 ก.พ.61)วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีได้เข้าศึกษาดูงานในโครงการสถานศึกษาเเบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เเละการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี
ในการนี้ขอขอบพระคุณวิทยาลัยเทคนิคโพธารามเป็นอย่างสูงที่เอื้อเฟื้อสถานที่เรียนรู้เเละคำเเนะนำดีๆให้กับคณะครูที่เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้