แจ้ง ข่าวกิจกรรม/ปฏิทิน กิจกรรมต่างๆ

-21 มิถุนายน 2561 กิจกรรมไหว้ครู เวลา 08.00-12.00 น.
 
 

ขอเเสดงความยินดีเเก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

🌺🌺ขอเเสดงความยินดีเเก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560:ในวันนี้( 20 มีนาคม 2561 )นายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ณ ลานโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
🖒🖒ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560