วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครตั้งแต้บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับสมัครทุกวันนะคร้าบบบบ!!!!!!!!!!!!! ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถาม โทร 034-611792

 "วิทยาลัยฯ ยังเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทุกวัน นะครับ"

แจ้ง ข่าวกิจกรรม/ปฏิทิน กิจกรรมต่างๆ
 - วันศุกร์ ที่  16 มีนาคม 2561 เวลา 08.00น. กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ณ อาคารเอนกประสงค์
 - วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 พิธี รับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยกาอาชีพกาญจนบุรี
 - วันที่ 26-31 มีนาคม 2561 กิจกรรม Fixit Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  ณ อบต.กลอนโด และ อบต.ท่าตระคร้อ
 - วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ณ ลานเอนกประสงค์
 - วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมเข้าค่าย คุณธรรมจริยธรรม ระดับ ปวช.1 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 

วิทยาลัยฯรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. ด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา (คลิก)


 

ขอเเสดงความยินดีเเก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

🌺🌺ขอเเสดงความยินดีเเก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560:ในวันนี้( 20 มีนาคม 2561 )นายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ณ ลานโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
🖒🖒ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560