ขอเเสดงความยินดีเเก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

🌺🌺ขอเเสดงความยินดีเเก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560:ในวันนี้( 20 มีนาคม 2561 )นายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ณ ลานโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
🖒🖒ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560