ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายภูวเดช อินทรพรหม ท่านประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ประธานในพิธีเปิด และ นายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กล่าวรายงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

..........................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................

 


 

กำหนดการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา

กำหนดการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

📍📍📍สนใจสมัครด่วนตั้งเเต่ บัดนี้-5 มกราคม 2561 โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาโควต้า งานสารบรรณ/งานทะเบียน
    7-9 มกราคม 2561 พิจารณานักเรียน นักศึกษาโควต้า
     10 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาโควต้า
     21 มกราคม 2561 มอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควต้า 

บัดนี้ -31 มกราคม 2561 รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา

    9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ งานทะเบียน
   18 กุมภาพันธ์ 2561 สอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ /สัมภาษณ์
   28 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับ ปวช./ปวส.
   11 มีนาคม 2561 มอบตัวนักเรียน นักศึกษา
สอบถามรายละเอียด ได้ที่ 034-611792