ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายภูวเดช อินทรพรหม ท่านประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ประธานในพิธีเปิด และ นายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กล่าวรายงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

..........................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................

 


 

อาชีวะอาสา บริการตรวจ ซ่อมรถฟรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ร่วมดำเนินการอาชีวะอาสา บริการตรวจ ซ่อมรถฟรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และรณณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรี 28 ธ.ค 60