แจ้ง ข่าวกิจกรรม/ปฏิทิน กิจกรรมต่างๆ

 
 
 

อาชีวะอาสา บริการตรวจ ซ่อมรถฟรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ร่วมดำเนินการอาชีวะอาสา บริการตรวจ ซ่อมรถฟรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และรณณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรี 28 ธ.ค 60