เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา

เครื่องแต่งกายนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี